Videopřenos robotické operace z II. Gynekologicko-porodnické kliniky SZU ve FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Zde bude možné sledovat živý videopřenos robotické operace z II. Gynekologicko-porodnické kliniky SZU ve FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Termín: čtvrtek 31. 5. 2012 od 10.00 hodin ráno

Diagnóza: Carcinoma endometrii

Výkon: Roboticky asistovaná hysterektomie s bilaterální adnexektomií a systematickou pelvickou lymfadenektomií

Operatér: Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD. – přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FNsP F.D.R. Banská Bystrica (SR)

Operace je součástí XIX. kongresu Slovenskej gynekologicko-porodníckej spoločnosti SLS.

Přenos prostřednictvím CESNET.
www.ces.net/events/2012/sgps/

[jwplayer streamer="rtmp://tncs1.cesnet.cz/live/" file="sgps2012_hi.stream"]